architecture-building-business-625279.jp

NEAS FASADE, PROFESJONELL FASADERENGJØRING!

 
nsmail.jpg

NEAS FASADE ER I DAG EN AV NORDENS STØRSTE AKTØRER INNEN SITT FAGFELT MED FOKUS PÅ HMS, KVALITET OG EFFEKTIVITET.

Med vår unike utstyrspark og kapasitet kan vi ta på oss større eiendomsporteføljer for gårdeiere og legge opp en skreddersydd framdriftsplan. På denne måten slipper kunden å forholde seg til flere aktører på samme leveranse.

Vi tenker selvsagt grønt

Vi har fokus på miljø, helse og sikkerhet og derfor er vi stolte av å være en Miljøfyrtårn bedrift. 

Denne utmerkelsen mener vi er viktig i vårt kontinuerlige arbeid med å forbedre og tilpasse våre metoder for å kunne være en ledende miljøbedrift i vår bransje. 


NEAS har som målsetting å utføre arbeidet på en skånsom og miljøvennlig måte. Vi jobber derfor etter ”substitusjonsprinsippet”, dette innebærer at vi alltid velger den metode og kjemi som er mest skånsom mot arbeiderne, fasaden og miljøet men som samtidig gir det ønskede resultat. 


NEAS ønsker å være et foregangsselskap når det kommer til bærekraftig utvikling. Av den grunn velger vi å samarbeide med underleverandører som kan dokumentere gode retningslinjer innen miljøtiltak.

«NEAS FASADE tar Covid-19 på alvor. Alle kontormedarbeidere har hjemmekontor og våre fasadevaskere følger alle retningslinjer fra FHI og norske myndigheter om smittevern.»

 
S_Kveld-21.jpg
 

SEND MELDING TIL OSS FOR EN GRATIS BEFARING

Takk for innsendingen