image004.png

VI HJELPER DEG MED Å FJERNE DUER!

GRATIS INSPEKSJON MED PRISTILBUD!


Vi monterer: 

• Duepigg/måkepigger som hindrer duer/måker i å sette seg.

• Duenett- nett strekkes over gårdsrom eller under tak for å hindre duer i komme til.

• Fjerning av dueekskrementer og desinfisering.

• Vi ha egne lifter som gjør at vi kommer til alle steder duer oppholder seg.

Forebygging og bekjempelse

Man bør hindre duer i å komme inn i bygninger og i størst mulig grad eliminere duenes muligheter for å finne sitte-, hvile- og hekkeplasser på selve bygningskonstruksjonen. Dette gjøres ved å montere duepigger på de stedene på bygget som duene holder til på. Piggene fungerer effektivt mot tilgrising av tak og fasader, og eliminerer fuglenes naturlige oppholdssteder.

Vi vil presisere at ifølge norsk lov må alle som utøver skadedyrkontroll derunder duesikring i Norge være offentlig godkjente av Folkehelseinstituttet. Alle våre service teknikere er offentlig godkjente skadedyrbekjempere.

DUER (Columba livia domestica)

Duer ofte opptrer i store flokker og søker til gesimser, takrenner, vinduskarmer og andre utspring på bygninger. Når det blir store antall duer vil det ofte bringe med seg problemer med mengder av ekskrementer.


Ekskrementene griser til tak og fasader på bygninger, fortau, biler etc. Takrenner og nedløpsrør kan gå tett og føre til sopp, råte og vannskader på fasader. Avføringen er også sterkt etsende og kan ødelegge materialer som er brukt til taktekking og fasader. 

Ekskrementene kan spre smittsomme sykdommer som salmonella, Campylobacter og Ornitose.

Kan også bringe med seg duelus og fuglelopper og andre insekter fra reiret. Man må være forsiktig ved fjerning av større mengder avføring fra duer, og bruke verneutstyr.

Erfaring og riktig prosedyre er også viktig for å ivareta investeringen av solskjermingen. Erfaringen viser at sur nedbør og annen forurensning legger seg på lamellene, glidetrådene og selve konstruksjonen. Dette fører raskt til korrosjon og slitasje. Dette problemet kan effektivt løses ved regelmessig vask av persiennener og screens. Vi anbefaler derfor å gjøre dette minst en gang pr. år.  Riktig frekvens medfører også mildere rengjørings prosedyrer.


Vi velger alltid den mest skånsomme metoden så dine persienner får et «langt liv»


Når vi utfører våre tjenester vil du selvsagt få tilbakemelding om noe må utbedres eller skiftes på steder man ikke ser fra bakken en som er tydelig for oss som står i en lift.

Kontakt oss på tlf 40 00 67 80