poster_0000_armert2.jpg

FASADEVASK

Fasadevask bidrar til at bygget ditt ser fint og representativt ut. Men fasadevask er ikke bare viktig av estetiske grunner, det er også en del av vedlikeholdsarbeidet på fasaden. For det første bidrar fasadevask til å fjerne rester av sur nedbør, som tærer på bygget ditt. For det andre sørger regelmessig fasadevask for at du lettere oppdager direkte feil ved fasaden. For eksempel kan en fasadevasker oppdage eventuelle løse plater og beslag, samt takrenner eller krakelering i murfasade etter frostspreng. 


På generell basis mener vi at fasadevask bør gjennomføres hvert år på de fleste bygg. Men det er et viktig geografisk forbehold her. Befinner bygget ditt seg for eksempel i et område med mye sur nedbør eller i nærheten av motorveier, kan det lønne seg å øke frekvensen på fasadevaskarbeidet. Neas som profesjonell leverandør kan hjelpe deg med å vurdere hvor hyppig du bør gjennomføre fasadevask for bygget ditt.

Når vi utfører våre tjenester vil du selvsagt få tilbakemelding om noe må utbedres eller skiftes på steder man ikke ser fra bakken en som er tydelig for oss som står i en lift.

Vi tenker selvsagt grønt. NEAS har som målsetting å utføre arbeidet på en skånsom og miljøvennlig måte. Vi jobber derfor etter ”substitusjonsprinsippet”. Dette innebærer at vi alltid velger den metode og kjemi som er mest skånsom mot arbeiderne, fasaden og miljøet men som samtidig gir det ønskede resultat.


Vår liftpark med lifter fra 27 meter til 56 meter arbeidshøyde sørger for at vi rekker opp "alle" bygg. Vi har også sertifiserte «klatrere» og operatører av vaskeheiser/gondoler.

Kontakt oss på tlf 40 00 67 80