Billingstadsletta 17.jpg

FASADEPROSJEKT

Billingstadsletta 17
Rens og etterbehandling av betong fliser

Renseprosessen: 

For å vaske fasaden ren for fett vil vi bruke en type kjemi som har vist seg meget effektiv. Det er et svakt alkalisk rengjøringsmiddel som har den egenskapen at den påvirker bindingen av smusset på fasaden – nøytraliserer den statiske bindingen. Den inneholder også spesielle mineralske salter som forsterker rengjørings effekten. Vi vil også gjøre bruk av varmt vann m/ variabelt trykk som er tilpasset fasade underlaget


Finish/ etterbehandling:    

​Etter vask med høytrykksvasker og rent varmt vann påføres teglsteinsflaten 1. strøk Keim Contact Grov grunning som er inneholder knuste mineraler med en kornstørrelse opp til 1 mm. Dette er viktig for å få fylt igjen og tettet sprekker i fugene samtidig som teglsteinsflaten jevnes ut. Keim Contact Grov er hvit og tilsettes ved overmaling med mørke farger ca. 5%  sort pigment. Det tilsettes deretter 10% Keim Spesialfixativ som er malingens rene bindemiddel. Det oppnås en inntrengning av ekstra bindemiddel som sikrer forankringen til underlaget.


Denne typen produkt impregnerer steinen. Produktet er et silikat produkt og har den fordelen at den gjør noe med poresystemet til steinfasaden, dermed får steinfasaden et finere mineralsk poresystem som er diffusjons åpen, det vil si at fasaden etter behandling slipper ut fuktighet som kommer innenfra samtidig som den ikke slipper inn fuktighet utenfra. Deretter 1. strøk Keim Granital i grå tone. 

Prosedyre:

Prosessen med å rense steinen og etter behandle den med Keim produktene utføres i 3 trinn:

  • kjemien påføres med sprøyte og høytrykks spyles med varmt vann, nedenfra og opp. 

  • Deretter påføres grunningen med pensel (slammeteknikk).

  • Når fasaden er tørr kan påføringen av fargen påføres med malesprøyte/ rulle.

På grunn av behovet for en tørr fasade når fargen påføres så er etterbehandlingsprosessen vær avhengig i forhold til regn og kulde etc.

Vedlikehold/ holdbarhet:

Når det gjelder holdbarhet og levetid så er det umulig å gi noe eksakt levetid eller garantier, men det er nok fornuftig å anta at den har samme levetid som tradisjonelle silikat malinger som er brukt mye de senere år, flere av disse prosjektene holder seg fine selv 10 - 15 år etter behandling, dersom det er vedlikeholdt riktig i tiden etter påføringen.

For å ivareta resultatet av fasadebehandlingen på en best mulig måte så anbefaler vi å skylle fasaden med varmt vann og lite trykk sammen med en mild alkalisk kjemi minimum 1 gang pr. år. 

 
Billingstadsletta 17_3.jpg

FØR BEHANDLING

billing 17_4.jpg

ETTER BEHANDLING